Роля на родителите в развитието на емоционално компетентно поведение при децата

Роля на родителите в развитието на емоционално компетентно поведение при децата

Емоционална компетентност представлява способността да усещаме и разбираме собствените си чувства и емоции,  да ги изразяваме както вербално (с думи), така и невербално (чрез жестове, мимики,  интонация и т.н.) и да ги регулираме. Също така, друга съществена част от емоциoналната компетентност е умението да разпознаваме и разбираме чувствата и емоциите на другите хора, да проявяваме емпатия.

Децата не се раждат с вродени умения за разбиране и регулиране на емоциите си, те имитират своите родителите. Съответно начина, по който родителите възприемат и регулират собствените си емоции и тези на децата е от основно значение за развитието на емоционалната компетентност у децата.

 

Поведения на родителите, влияещи положително за развитието на емоционална компетентност:

 • Открито изразяване на собствените емоции
 • Създаване на семейна среда, която предразполага за открито изразяване както на положителни, така и на отрицателни емоции
 • Отзивчивост към емоционалните потребности на детето
 • Често разговаряне с децата за чувства и емоции
 • Помощ при регулацията, особено на негативните емоции
 • Постепенно изграждане на умения и създаване на възможности,  детето само да регулира емоциите си

 

Поведения на родителите, влияещи положително върху развитието на емпатия:

 • Показване на съчувствие и съпричастност
 • Даване на възможност на децата, да изразяват негативните си емоции, стига те да не вредят на останалите
 • Разговори относно чувствата и емоциите на другите
 • Поощряване на децата да приемат и респектират потребностите на другите

 

Какво да НЕ правим?

 • Не се опитвайте бързо да „изгоните” негативните емоции и чувства на детето Ви
 • Не игнорирайте и не отричайте чувствата и емоциите на Вашето дете
 • Не се опитвайте да му отвличате вниманието от негативните емоции
 • Не го оставяйте само да се справя с емоциите си, докато развие достатъчно адекватни умения за това

 

Източник: Petermann, U. & Petermann, F.: Тренинг със социално несигурни деца. Psychologie Verlags Union, München, 1089

 

Оставете коментар

↑ нагоре ↑