Вълшебното копче

Вълшебното копче

Вълшебното копче

В гората, от уютната хралупа на един вековен бор надничаше малката катеричка Кати. Тя нямаше търпение да дойде вечерта – мама и татко й бяха казали, че имат страхотна изненада! Когато се здрачи, татко подаде глава в отвора на хралупата и каза:
– Кати, Кати, затвори очички!
Пухкавелката закри очи с рошавата си опашка. Когато ги отвори, пред нея се мъдреше странна кутия с много копчета и антена.
– Това е телевизор – усмихна се татко.
– Той ще ни показва всичко, което се случва в гората – и пеперудените балове, и заешките състезания, и концертите на Щурчо…
После татко натисна едно копче и в кутията стана светло. Зазвуча мелодия и изплуваха някакви силуети.
Кати плесна с лапички и внезапно извика:
– Мамо, татко, но това са трио “Жабурани”! Пеят стари блатни песни!
Тримата се настаниха удобно пред паница сушени гъби и се прехласнаха в необикновената кутия, наречена телевизор.
Измина седмица. Когато мама и татко излизаха да събират орехчета и гъби, пускаха телевизора на Кати, за да не скучае. После тя им разказваше надълго и нашироко всичко, което е видяла.
Един ден обаче, още не бяха влезли в хралупата, когато чуха силен плач:
– Мамо, татенцеее! – дереше гърло Кати.
Двамата се втурнаха презглава вътре и я взеха в прегръдките си.
– Какво има, пухчето ми? Оса ли те ужили? – погали я татко.
– Не, мечка, мечка… – хълцаше Кати.
– Каква мечка? Никъде не я виждам… Пък и домът ни е толкова високо… – утешаваше я мама.
– Там, в кутията… – посочи малката катеричка. – Ръмжеше и страшно се зъбеше!
Щом се поуспокои, Кати обясни какво се е случило. Днес по телевизията предавали мечешките борби, които се провеждат два пъти в годината. Имало мечоци от близки и далечни гори, и всички се борели с всички сили за голямата златна пита мед. Кати се уплашила ужасно, когато дали отблизо озъбената муцуна на един мечок и страховито ръмжене изпълнило хралупата.
– Помислих, че ей сега ще излезе от телевизора и ще ме излапа! – кокореше блестящите си очички Кати.
– Не се тревожи – каза баща й. – Ще ти покажем една магия, с която можеш да направиш невидим всеки, който те плаши от телевизора.
– Магия?! – наостри уши Кати. – Как се прави?
– Виж това вълшебно копче – постави показалец върху едно от копчетата майка й. – Когато показват нещо страшно, просто го натисни. Ето!
Тя натисна копчето и щрак! – телевизорът угасна и пак се превърна в една обикновена кутия.
– Щрак! Щрак! – натискаше копчето Кати и се смееше. – Вълшебно копче! Знам кое е вълшебното копче!
От този ден нататък малката катеричка винаги посрещаше мама и татко весела и усмихната. Беше научила, че е по-силна от телевизора и може да направи така, че всяка страшна картина да изчезне само с едно натискане на вълшебното копче.

 

автор: Мая Дългъчева

Оставете коментар

↑ нагоре ↑