Упражнения за бъдещи първокласници

Правопис

Упражнения за бъдещи първокласници

Упражнение за развитие на волевото внимание
    На детето се дава лист и цветни моливи и му се поставя задача да нарисува в редица 10 триъгълници. Когато е готово се предупреждава, че трябва внимателно да слуша инструкцията, защото ще бъде казана само един път. “Бъди внимателен, оцвети с червения молив третия, седмия и деветия триъгълник”. Ако детето иска отново да чуе инструкцията или част от нея, му отговорете да направи каквото е разбрало. Ако детето се справя с тази задача – може да я усложнявате постепенно.

 

 

Упражнение за развитие на наблюдателносттаПомощ първи клас
    Предложете на детето: “Огледай внимателно стаята и открий предмети, в които има кръг, окръжност.” Детето започва да изброява – часовник, чаша, кофа и т.н. Тази игра може да се проведе с няколко деца като състезание за най-много изброени думи.
Игра за развитие на паметта
    На тази игра може да играете с деца по време на дълго пътуване. Възрастният започва играта като казва: “Сложил съм в торбата ябълки. Следващият повтаря казаното и добавя нещо друго ”Сложил съм в торбата ябълки и банани”. Третият повтаря цялата фраза и добавя нещо и от себе си. По-труден вариант е, добавяните думи да започват с последователни букви от азбуката.
Игра за тренировка на мисленето и съобразителността “Как може да се използва това?”
     Предложете на детето игра – да намери колкото се може повече варианта за използване на някакъв предмет. Вие казвате някаква дума – “молив”, а детето трябва да помисли как може да бъде използван моливът – за писане, за рисуване, за показалка, за чесалка и т.н.Източник: kid.ru

    Превод: Деси Миленкова

Оставете коментар

↑ нагоре ↑