декември2005

Деца и пари

Децата обичат парите и ненавиждат пияниците

Във Великобритания, във връзка с националния Ден на детето, се проведе ежегодно допитване за предпочитанията на децата до 10 годишна възраст.

Как да възпитаваме родителите си? (Първа част)

Как да възпитаваме родителите си? (Първа част)

Често се случва да чуем: “Имам лоши родители! Те са много невъзпитани, не се съобразяват с чуждото мнение, извършват нелепи и глупави постъпки правят всичко наопаки и ме излагат с поведението си”. Идеални родители няма – отговарям аз – а колко време отдели за възпитанието на родителите си?

↑ нагоре ↑