Игри за всякакви случаи

Игри за всякакви случаи

ИГРИ ЗА КОНТАКТНОСТ И ОБЩУВАНЕ

1. Молекули
Групата хаотично се разхожда из помещението или определен терен навън. Водещия (учителя) казва: “Молекули, обединете се по 3 (4, 5 и т.н.).”
Играчите трябва бързо да се обединят както е било казано от водещия и да се хванат за ръце. Който остане извън група – изгаря от играта. Играе се докато останат двама – те са победители.

2. Определи
Групата стои в кръг, а водещия минава и определя кой има най-топли ръце (нос, уши).

3. Безкрайно кълбо
Групата застава в кръг и всички се хващат за ръце. В ръката на първия има топчица. Задачата е без да се пускат ръцете да се предава топчицата по кръга. (Ако децата са повече, може да се формират два отбора и кълбото трябва да се предава за време).

ИГРИ ЗА СПЛОТЯВАНЕ НА ГРУПАТА (КЛАСА)

1. Фигури
Цялата група е със завързани очи. По даден сигнал трябва да така да се подреди, че да се получи фигурата, която водещия казва – кръг, квадрат, триъгълник и т.н.

2. Колкото са пръстите
Водещия назовава число, което не превишава броя на децата в групата. От групата трябва да излезнат толкова деца, колкото е оказаното число. Всяка игра числото се сменя. Така се развиват умения за разбиране в групата без думи.

3. С пръсти
Цялата група на “Едно, две три” трябва да посочи с пръсти такава цифра, така че сумата на всички да се равнява на зададеното от водещия число.

ИГРИ ЗА ПОВДИГАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИЯ ФОН

1. Познай думата 1
Групата (класа) се дели на няколко отбора. От всеки отбор при водещия отива представител, а водещия на ухото им прошепва думи, които те трябва да обяснят на своите отбори. Важно условие е да не се показва самия предмет, който трябва да обясняват. Вариант на играта: Вместо с жестовете децата да обясняват като рисуват на лист самия предмет.

2. С поглед
Групата стои в кръг. В центъра на кръга е водещия. При сигнал децата от кръга трябва да разменят местата си. Целта на водещия е да заеме мястото на някой от кръга. Този, на чието място се е вмъкнал застава в центъра. Размяната на места трябва да стане след сигнал. Децата се разбират с поглед кой с кой ще смени мястото си.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИГРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИ НАВИЦИ

1. Познай по гласа
Играта помага за по-добро запознаване на децата от класа, създава условия за развитие на наблюдателността, вниманието, паметта, дава възможност на участниците да се саморазвиват и проявяват.

Играта се провежда в класната стая. На дъската трябва да има място за 3 човека.

Продължителност на играта: 20-25 мин.

Първоначално се избира водещ. Той застава с гръб към класа. В това време някой избран от децата посочва участник, койот трябва да каже един път “Аз говоря”. Водещия се обръща към класа и трябва да познае кой е говорил. За правилен отговор той получава една точка.
След това от класа се избират двама, които казват едновременно “Ние казваме четири думи”. Ако водещия познае кои деца са казали това получава още две точки. Избират се трима “говорящи”, които едновременно казват същите думи, а ако познае водещия получава три точки. Най високия общ резултат е 6 точки.

ИГРИ ЗА ВНИМАНИЕ

1. Тишина
Хайде да послушаме тишината… Заслушайте се в шумовете в стаята. Колко са? Какви са? (започваме с този, който е чул най много звуци и шумове.).

2. Ква-Ква
Ще казваме числата подред, но на мястото на някои от тях (по наш избор) ще казвате “ква-ква”. Например – числата са 1, 3 , 5. Децата започват да броят, но вместо 1 казват “ква-ква”, две, “ква-ква”, четири, “ква-ква” и т.н.
Който сбърка в броенето – изгаря от играта.

3. Глина
Предаваме си в пълно мълчание по кръга въображаемо парче глина и правим от него нещо, превръщаме го в нещо смислено, извършваме някакво действие с него. Предаваме го на съседа си, който допълва направеното от нас. Напр. Първия мачка парчето, втория го оформя като топка, третия прави от него въображаемо лице и т.н.

4.Премести се
Всички вие сте се научили да рзговаряте. Сега седейки а своето място вие трябва да наблюдавате другите и да се договорите с някой от тях само с погледи. Разменяте местата си. Това може да се прави многократно, но в пълна тишина.

5.Тшшшшшш
Седим в кръг. Всеки си избира предмет, който започва да описва наум. Водещият посочва играч, който трябва да продължи описването на предмета на глас.

6. Стена
Закрийте очи и си представете стената насреща. Спомнете си каква е тя – в какъв цвят е, какво има на нея. После отворете очи и проверете как сте се справили.
7. Кой как?
Двама участника напускат стаята. Групата започва да ги описва колкото се може по-подробно. После ги извикват и сверяват доколко точно са запомнили външостта на играчите.

Източник: http://forkids.ru/playroom/games/

Превод: kidsbg

Оставете коментар

↑ нагоре ↑