януари2004

Проблемно дете

Проблемното дете в класа

Със Съдействието на ISTORIK    За част от нашето общество, все още, е трудно да приеме необходимостта от провеждането на конссултации с психолози, психоаналитици и психиатри, при наличието на поведенчески и емоционални разстройства в ранната детска възраст. Част от родителите на децата имат негативно отношение към провеждането на детски психиатричен[…]

↑ нагоре ↑