Готово ли е детето ви да стане първокласник?

ученици

Готово ли е детето ви да стане първокласник?

Съществуват няколко способа да се определи , дали детето е готово за първи клас.
Първият и най-прост – това са вашите наблюдения.
Вие сте забелязали, че детето може без особени усилия повече от 20 минути да извършва някаква работа, изискваща съсредоточаване на вниманието – да рисува, лепи и т.н. Забелязвате стремеж да доведе започнато начинание до край.

Често задава въпроси на възрастните относно заобикалящия го непонятен свят. С удоволствие фантазира и разказва различни истории. Леко и бързо запомня стихотворения от 4-8 стиха, преразказва приказки и разкази, които са му били прочетени. Има приятели, с които играе с удоволствие, свободно общува с възрастните. На въпроса: “Искаш ли да ходиш на училище?” – детето отговаря: ” Искам – там има много нови и интересни неща, ще се науча да чета и пиша”.
Ако вие разпознавате в това описание вашето дете, значи с него няма да има особени проблеми в училище.

Втория способ за определяне на готовността за училище.
Разговор с педагозите, работещи в Детската градина ще ви помогне да разберете за особености, които вашето дете проявява в общуването и взаимодействието с връстниците и педагозите.

Как детето работи по време на занимание? Често ли се разсейва? Разбира ли точно и изпълнява ли поставените от учителката задачи? Вижда и поправя собствените си грешки? Проявява ли активност и самостоятелност или не? Уверено и без притеснения отговаря на въпроси пред група връстници? Често ли иска помощ при изпълнение на поставена задача? Може ли да работи продължително време? Добре ли е развита фината моторика на ръцете? Как детето общува с връстниците си? Има ли постоянни приятели? Влиза ли често в конфликти? Участва ли в съвместни игри? Умее ли да се договаря с другите деца? Може ли адекватно да изпълнява различни роли в игрите?

Как детето взаимодейства с педагога (госпожата)? Проявява ли инициатива или чака да се обърнат към него? При оказване на помощ включва ли се в работата? Безропотно ли изпълнява задачите, или изказва собственото си мнение? При изпълнение на задачата разговаря с възрастните по темата на задачата или води разговор на друга тема? Проявява ли желание и интерес да научи нещо ново от заобикалящия го свят?
Ако, отговаряйки на тези пъпроси, възпитателите и педагозите дават на детето ви положителна характеристика, то може да не се съмнявате в психологическата готовност на детето за училище.

източник:www.edu.rin.ru
превод: Деси Миленкова

Оставете коментар

↑ нагоре ↑