септември2003

Домашно

Какво имате за Домашна Работа?

Всяка вечер в милиони домове по целия свят се разиграва една и съща пиеса, свързана с децата и техните домашни. В тази пиеса могат да участват различни действащи лица, но сценарият винаги е един и същ.

ученици

Готово ли е детето ви да стане първокласник?

Съществуват няколко способа да се определи , дали детето е готово за първи клас.
Първият и най-прост – това са вашите наблюдения.
Вие сте забелязали, че детето може без особени усилия повече от 20 минути да извършва някаква работа, изискваща съсредоточаване на вниманието – да рисува, лепи и т.н. Забелязвате стремеж да доведе започнато начинание до край.

отличник

Направете детето си отличник с игри

За да се справя с училище, у детето трябва да бъдат развити в съответна степен концентрацията, мисленето и въображението.
За целта са разработени подходящи игри:

Първи клас

Мамо, готова ли си за първи клас?

Как трябва да се държат родителите с дете, което тръгва в първи клас:
1. Будете го спокойно. Отваряйки очи, то трябва да вижда вашата усмивка и да чува ласкавият ви глас.

↑ нагоре ↑