Детски способности

умно бебе

Детски способности

В предучилищния период детето може да прояви специфични наклонности в някоя от областите на човешките дейности, което свидетелства за вродените способности на детето, за неговите дарби и таланти. Американски психолози са разработили тест-анкета за разпознаване на тези таланти.

 

Талант към науката
Талант към спорта
Талант към музиката
Талант към техниката
Талант към литературата
Художествен талант
Артистичен талант
Необикновен интелект

Като се запознаете с тези признаци за разпознаване на талант се “въоръжете” с молив и хартия и оценете с оценка от две до пет (от 2 до 5) всеки характерен признак във всички описани по-горе таланти. Ако някоя от характеристиките много подхожда на Вашето дете го оценете с 5, ако само малко му подхожда – с 4 и т.н.

След това сумирайте оценките във всяка от осемте анкети и я разделете на броя признаци за таланта (напр. сумата получена при събиране на оценките за спортен талант, трябва да се раздели на 8). Така ще получите средна оценка за съответния талант.

Сега да построим графика. Начертайте координатни оси. По хоризонталната ос нека има 8 позиции (според броя на талантите). По вертикалната ос нанесете през равно разстояние цифри от 2 до 5. На пресечната точка на всеки талант и средната му оценка нанесете точка. След като съедините точките ще получите необходимата Ви графика.

За какво Ви е нужна тази графика? За да може детето Ви едновременно да се занимава с музика и плуване, също така с математика и рисуване. Когато погледнете графиката Вие можете да прецените перспективите на детето. Някои деца са надарени в областта на музиката, науката, интелекта и артистическите сфери. За тях плуването и техническия кръжок ще бъдат безинтересни и в тежест.

А ако линията на графиката няма пикове? Не се притеснявайте, предлагания Ви метод за проявяване на наклонностите на детето с помощта на анкети е доста прост, а талантът има свойството дълго време да води “скрит живот” и да се проявява бурно, внезапно и ярко.
Талант към науката ^
Вашето дете има способности за научна работа, ако:
1. У него преобладава ясно изразена способност за възприемане на абстрактни понятия, за обобщения.
2. Умее да точно да изразява с думи, чужди и свои мисли или наблюдения, при това често ги записва (или моли да се запишат) не с цел да се похвали по-късно, а просто за себе си.
3. Обича да слуша (или чете) научно-популярни издания, статии и книги за възрастни, като с това изпреварва своите връстници с няколко години.
4. Често се опитва да намери свое собствено обяснение за причините и смисъла на най-различни събития.
5. С удоволствие използва времето си за създаване на собствени проекти, конструкции, схеми или колекции.
6. Не му омръзва и дълго време продължава да работи даже и когато няма интерес от страна на околните към неговите проекти, или биван осмиван.

Талант към спорта ^
Не се сърдете на Вашето дете – просто е със спортен талант, ако:
1. Той е енергичен и непрекъднато иска да се движи.
2. Той е смел до безрасъдство и не се бои от синки и цицини.
3. Почти винаги е най-отгоре в бутаниците и често е победител в спортните игри.
4. Не се знае кога и как се е научил ловко да управлява кънки, ски, топки и др.
5. Физически е по-добре развит от своите връстници, има по-добра координация на движенията, движи се с лекота, пластично.
6. Пред книгите и спокойните развлечения предпочита съревнователните игри и, безцелното за други, бягане.
7. Струва Ви се, че никога не остава на едно място.
8. Може да се интересува от всички спортове или само от един, но той има свой герой – спортист, на когото подражава.

Талант към музиката ^
Вашето дете има музикален талант, ако:
1. Обича музиката и музикалните записи, стреми се да бъде винаги там, където може да слуша музика.
2. Много бързо и с лекота реагира на ритъм и мелодия, внимателно се заслушва в тях и бързо ги запомня.
3. Ако пее или свири на муз. инструмент влага в изпълнението много чувство и енергия, а също и настроение.
4. Съчинява собствени мелодии.
5. Научил се е или се учи да свири на някакъв музикален инструмент.

Талант към техниката ^
Детето Ви очевидно има технически способности, ако:
1. Интересува се от разнообразни машини и механизми.
2. Обича да конструира модели, прибори, радиоапарати, сам “се добира” до причините за неизправност на различни механизми.
3. Умее да използва стари чаркове за създаването на нови играчки, прибори, като намира оригинални решения.
4. Обича и умее да рисува (“да вижда”) чертежи и скици на механизми.
5. Интересува се от специализирана техническа литература.

Талант към литературата ^
Вашето дете има литературни заложби, ако:
1. Каквото и да разказва се придържа към избрания сюжет, не губи основната мисъл.
2. Обича да фантазира или импровизира на теми от действителността, като придава на събитието нещо ново и необичайно.
3. Избира за устните или писмени разкази такива думи, които най-добре предават емоционалното състояние и чувства на героите.
4. Изобразява персонажите на своите фантазии живи, интересни, очовечени.
5. Обича да съчинява (или пише) разкази, стихове, не се притеснява да започне да пише (или съчинява) роман за собствения си живот.

Художествен талант ^
Художествените способности на детето Ви могат да се проявят в това, че:
1.Не търси думи, а прибягва към рисуване, за да изрази своите чувства и настроения.
2. В своите рисунки или картини отразява цялото разнообразие от предмети, хора, животни, ситуации, а не “зацикля” на изображения, които вече знае да рисува.
3. Отнася се сериозно към произведенията на изкуството, остава замислен и много сериозен, когато неговото внимание е привлечено от картина.
4. Когато има свободно време с удоволствие лепи, рисува, чертае, комбинира материали и цветове.
5. Стреми се да създаде нещо, имащо приложно значение – украшение за дома, дрехите и т.н.
6. Изказва собствено мнение, дори и за класически произведения, при това се опитва да ги критикува като използва напълно разумни доводи.

Артистичен талант ^
Артистичният талант се проявява у Вашето дете, в това, че:
1. Често, когато не му достигат думи, изразява своите чувства с мимики, жестове и движения.
2. Стреми се да предизвика емоционални реакции у другите, когато разказва нещо.
3. Изменя тоналността и изразителността на гласа, подражава на човека, за когото разказва.
4. С голямо желание излиза пред публика, като се стреми неговите слушатели да са възрастни.
5. С лекота пресъздава навици, пози, изражения.
6. Пластичен и открит за всичко ново.
7. Обича и разбира значението на красивите и характерни дрехи.

Необикновен интелект ^
Вашето дете е с необикновен интелект, ако:
1. Разсъждава добре, мисли ясно, разбира недоисказаното, долавя причините и мотивите в постъпките на хората.
2. Има добра памет.
3. Леко и бързо схваща новия учебен материал.
4. Задава много премислени и адекватни на ситуациите въпроси.
5. Обича да чете (или слуша) книги, които са за по-големи.
6. Изпреварва своите връстници по интелект, като в училище не винаги е отличник, често се оплаква, че в училище му е скучно.
7. Много по-добре е информиран от своите връстници за събития и проблеми, които не го касаят непосредствено.
8. Има чувство за собствено достойнство и здрав смисъл, разсъждава като по-възрастен, даже е пресметлив.
9. Много възприемчив, наблюдателен, бързо, но не обезателно остро, реагира на всичко ново и неочаквано в живота.

^

превод: Йордан Миленков

източник:http://vospitanie.h1.ru

Оставете коментар

↑ нагоре ↑