август2003

Детска рисунка

Развитие на въображението

Умението да се мисли нестандартно много често се оказва решаващо за постигане на успехи и блестяща кариера. Това умение възниква от детските фантазии и богато въображение.

умно бебе

Детски способности

В предучилищния период детето може да прояви специфични наклонности в някоя от областите на човешките дейности, което свидетелства за вродените способности на детето, за неговите дарби и таланти. Американски психолози са разработили тест-анкета за разпознаване на тези таланти.   Талант към науката Талант към спорта Талант към музиката Талант към[…]

Дете рисува

Как да развиваме творческите заложби на децата

Как да рисувате заедно с детето си, ако не сте много добри в тази дейност?? Не трябва да се разстройвате! Съществуват много похвати, с помощта на които може да се създават оригинални работи. И вие, и вашите деца ще получите от такива занимания не само удоволствие.

Деца

Меморандум на едно дете

Не ме разглезвайте. Зная много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз само ви изпитвам.
Не се страхувайте да сте строги с мен. Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да разбера къде ми е мястото.

↑ нагоре ↑