Детската рисунка

Детската рисунка

Детската рисунка

Рисуването е предпочитано занимание за повечето деца и преобладаващ вид детско творчество в ранната възраст. Това прави рисувателните методики особено подходящи в психодиагностиката на деца. В рисунката децата могат да изразят това, което им е трудно да изкажат с думи.
Рисувателния тест “Моето семейство” дава възможност да видим света през очите на детето, да разберем какво е субективно му мнение за семейството, отношението му с другите членове и как вижда своето място в него. Съществуват множество модификации на този тест. Децата трябва или “да нарисуват своето семейство” (В.Хюлс, Дж.Дилео), или “да нарисуват семейство” (Е.Хаммер), или “да нарисуват всички членове на своето семейство, занимаващи се с нещо” (Р.Бернс, С.Кауфман) и т.н. Към самия тест може да има и допълнителни задачи (напр. да нарисуват семейството в четири стаи – А.Захаров), може да се провежда както само с децата, така и с всички членове на семейството (Ч.Ширн и К.Ръсел).

Рисунките се анализират по пет комплекса:

1) Благоприятна семейна ситуация:
– показани са всички членове на семейството;
– рисуването е започнало с изобразяване на човек;
– всички имат общо занимание;
– отсъстват изолирани членове на семейството;
– линиите са с добро качество.
2) Тревожност:
– наличие на щриховки;
– линия със силен натиск
– преувеличено внимание към детайлите;
– триене;
– линия за основа.
3) Конфликтност в семейството:
– препятствия между фигурите;
– отделяне, изолация на някоя от фигурите;
– преобладаване на вещи;
– отсъствие на някой от членовете на семейството.
4) Чувство на непълноценност в семейството:
– отсъствие на автора;
– рисуване на себе си последен;
– изолация на автора от другите членове;
– разположение на фигурата на долната част от листа;
– малки фигури.
5) Враждебност в семейството:
– агресивна позиция на фигурите
– деформирана фигура;
– разперени ръце;
– пръстите на ръцете са във вид на пръчки.Детска рисунка3

Рисувателният тест “Моето семейство” се използва с цел:

-да се разкрие начина, по който детето преживява своето място в семейството;
-неговото отношение към семейството като цяло;
-отношение към отделните му членове;
-някои психологически особености на изследваното дете.
На детето се предоставя по един лист бяла, негланцирана хартия, формат А-4, цветни моливи и дадена следната инструкция: “Нарисувай върху този бял лист своето семейство. Можеш да използваш всички цветни моливи пред тебе!”.
На детето не се обяснява какво означава думата “семейство”. На всички въпроси на детето се преповтаря инструкцията и деликатно се подканя да продължи. Ограничения във времето за изпълнение не се поставят. След завършване на рисунката се провежда неформален разговор с детето като се задават следните въпроси:

1.Кого си нарисувал на тази рисунка?
2.Къде се намират те?
3.Какво правят?
4.Кой е измислил това?
5.Весело ли им е или скучно? Защо?
6.Кой от нарисуваните е най-радостен? Защо?
7.Кой от тях е най-тъжен? Защо?

http://psy.1september.ru

Оставете коментар

↑ нагоре ↑