юни2003

Комплексите

КОМПЛЕКСИТЕ

Проблемът с комплексите е толкова стар, колкото и човечеството. Дори и да не е назоваван с истинското му име, той е описван в различни литературни произведения и редица автори с помощта на клиничното наблюдение и посредством прилагането на различни психологични тестове са добивали в известна степен представа за неговата сила. Комплексите нямат възраст и пол.

Детската рисунка

Детската рисунка

Рисуването е предпочитано занимание за повечето деца и преобладаващ вид детско творчество в ранната възраст. Това прави рисувателните методики особено подходящи в психодиагностиката на деца. В рисунката децата могат да изразят това, което им е трудно да изкажат с думи.

Умеете ли да слушате

Умеете ли да изслушвате?

Както показват психологическите и социологическите проучвания, подрастващите най-често се оплакват от това, че родителите не ги разбират. От своя страна родителите също споделят, че им е трудно да разберат децата си.

Детски страхове

От какво се страхуват децата?

От какво се страхуват децата? Това зависи от тяхната възраст.
През първата година от живота си детето се страхува от нова обстановка, отделяне от майката, от непознати хора.

Цветна психология

Цветна психология

От древни времена човечеството придава на цветовете символическо значение. Затова не е чудно, че съществува методика “Цветни деца” – с нейна помощ в зависимост от предпочитаните от децата цветове при рисуване, може да се определи техния характер, вижданията им за света, емоционалния климат в семейството и т.н.

↑ нагоре ↑